Inschrijven panel

Persoonsgegevens

In welke plaats(en) wilt u deelnemen?

Disclaimer

IBT marktonderzoek verklaart bovenstaande gegevens alleen te gebruiken, om u te benaderen via telefoon of e-mail voor deelname aan marktonderzoek. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt of ter beschikking gesteld aan andere partijen. Gegevens die wij verkrijgen uit marktonderzoeken waar u aan meewerkt, worden na afronding van het marktonderzoek anoniem verwerkt en zullen dus nooit tot u te herleiden zijn en worden ook niet gekoppeld met uw persoonsgegevens bewaard. Mocht u in de toekomst niet meer door ons benaderd willen worden, dan kunt u dat per e-mail doorgeven aan: info@ibtmarktonderzoek.nl. Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons bestand en zullen u niet meer benaderen.